Lexa.nl

Lexa.nl is waarschijnlijk een van de meest bekende datingsites van Nederland. Mede door de actieve reclame campagnes op tv en radio is Lexa.nl een bekende naam. Lexa.nl maakt gebruik van een mobiele app, een uitgebreide website en is zeer overzichtelijk. Voor mensen die opzoek zijn naar een date dicht bij huis is er de mogelijkheid om op provincie specifiek te zoeken naar een leuke singel om mee te daten. Lexa.nl stelt de meest gebruikersvriendelijke website te hebben en zegt zelf de nummer 1 dadingssite van Nederland te zijn. Opvallend is dat de verhalen op de website veelal verhalen van jongere mensen zijn.
De datingwebsite is er dus een waarop het merendeel jonger dan 50 jaar is.

Lexa feestjes

In tegenstelling tot andere datingwebsites biedt Lexa.nl een unieke ervaring voor de gebruikers. Lexa.nl houdt namelijk zo nu en dan events, feestjes waar de gebruikers elkaar kunnen ontmoeten of beter leren kennen. Dit is uniek aangezien ze de enige datingwebsite is die deze vorm van contact mogelijk maakt.