Sexpartner.nl

Sexpartner.nl is een datingwebsite die aangeeft alleen de lusten te vervullen. De website geeft het anoniem houden van zijn gebruikers een hoge prioriteit. Zo kun je bijvoorbeeld geen profielen bekijken wanneer men zelf geen profiel heeft aangemaakt. De website maakt contact leggen mogelijk met het kopen van credits. Met credits kun je berichten sturen naar profielen. Het goedkoopste creditpakket kost 10 euro en geeft de mogelijkheid tot het sturen van 8 berichten voor 1 euro en 25 cent per bericht.

Credits

Het duurste en grootste pakket kost zo'n 125 euro en bevat 1000 credits of 200 berichten per 0,62 eurocent. Sexpartner.nl geeft duidelijke tips over het benaderen van een profiel op de website. Sexpartner.nl is een website van Next Step Media B.V uit 's-Gravenhage. De website stelt duidelijk zijn algemene voorwaarden weer. Aanmelden is makkelijk. Men geeft zijn of haar gegevens als geslacht, leeftijd en wensen weer. Afmelden is net zo makkelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Iemand die op zoek is naar seks maar wel een dergelijke mate van anonimiteit wenst is bij  Sexpartner.nl aan het juiste adres.